کشف مار ۱۱ متری در جنگل‌های آمازون (ویدیو)

کارگران ساختمانی در شمال برزیل ماری عظیم الجثه یافتند که طول آن به ۱۱ متر و وزنش به ۴۰۰ کیلوگرم می رسد….