نخست وزیر اردن استعفا کرد

رسانه های اردنی اعلام کردند که نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد.۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر