دمیستورا: اوضاع در سوریه می تواند تغییر یابد

استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: معتقدم اوضاع در سوریه می تواند تغییر یابد و از این سمت کنار نخواهم رفت.۱۹:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر