مرگ ۷ آمریکایی که دیگر از فضای ساختگی خود برنگشتند!

در یک روز، هفت نفر بر اثر استفاده بیش از حد از مواد مخدر در شهر کلیولند در ایالت اوهایو آمریکا جان باختند.۱۹:۵۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر