زندانی شدن ۲ نفر به ظن تلاش برای انجام حمله تروریستی در خاک فرانسه

یک منبع قضایی فرانسه از زندانی شدن ۲ زن جوان به ظن تلاش برای انجام حمله تروریستی در خاک فرانسه خبر داد.