دو بازیکنی که از کار با مورینیو راضی نیستند

به نظر می رسد لوک شاو و هنریک میخیتاریان، از شیوه سرمربیگری ژوزه مورینیو راضی نیستند و ممکن است از منچستر جدا شوند.