گزارش: نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته در ایران

تهران میزبان نمایشگاه بین‌المللی قهوه و صنایع قهوه‌سازی است.