وزیر نفت فردا به الجزایر می رود

وزیر نفت برای شرکت در پانزدهمین نشست مجمع بین المللی انرژی(IEF)و نشست غیر رسمی اوپک، فردا به الجزایر می رود.۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر