هاشمی رفسنجانی: اگر جنگ ۲۰ سال هم طول می‌کشید می‌ایستادیم