ایمان فرحبخش مدالش را به خانواده شهید مدافع حرم اهدا کرد

مربی کرمانی تیم فوتبال پنج نفره پاراالمپیک ریو مدال نقره این دوره از مسابقات را به خانواده سردار شهید محمد جمالی از شهدای مدافع حرم تقدیم کرد.