دیپلماسی پررنگی قبل از جنگ نداشتیم

یک فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: قراردادهای تسلیحاتی اردن و فرانسه با عراق و جابجایی یگان های نظامی عراق نشان می داد که عراق خود را آماده حمله به ایران می کند.