ورود کاروان امدادرسانی به مضایا، زبدانی، فوعه و کفریا

کاروان امدادرسانی شامل ۶۹ کامیون، وارد مناطق مضایا و زبدانی و دو شهرک محاصره شده فوعه و کفریا شد.