ورود کاروان امدادرسانی به مضایا، زبدانی، فوعه و کفریا