دو دستگی مجلس افغانستان بر سر توافق صلح با حزب اسلامی

اعضای پارلمان افغانستان در باره توافق صلح دولت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اختلاف نظر دارند به طوری که برخی از آنها از این توافقتنامه استقبال می‌ کنند و برخی دیگر، نسبت به آن بدبین هستند.۲۰:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر