ویتالی چورکین: برقراری صلح در سوریه اکنون تقریبا کاری ناممکن است

سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت: برقراری صلح در سوریه « اکنون تقریبا کاری ناممکن است »۲۰:۱۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر