انتقاد رئیس موسسه رازی به استمرار واردات واکسن های طیور

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با انتقاد به استمرار واردات واکسن های طیور، خواستار کنترل این وضعیت از سوی سازمان دامپزشکی شد.۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر