برای توجیه ناکارآمدی اقتصادی، آمارسازی می‌کنند/ مردم شعور دارند؛ حق دارند باور نکنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم شعور دارند، مسائل را می‌بینند و آنچه را که لمس کرده باشند را باور می‌کنند. مسئولان دقت کنند و آمارهایی که اذهان عمومی را تشویش می‌کند، ارائه نکنند.