خبر بد برای گواردیولا در مورد کوین دی بروین

بعد از مصدومیتی که برای کوین دی بروین در بازی دیروز برابر سوانسی به وجود آمد، میزان دوری او از میدان ساعتی پیش مشخص شد.