بازداشت ۱۴۵ فعال فلسطینی در شبکه‌های اجتماعی

اسرائیل ۱۴۵ فعال فلسطینی در شبکه‎های اجتماعی را بازداشت کرده‌است.