اگر جنگ ۲۰ سال هم می‌شد، می‌ایستادیم؛ بنی صدر میگفت گلوله کم شلیک کنید گران است!

به گزارش ایران خبر، متن کامل تحلیل مکتوب  آیت الله هاشمی رفسنجانی به این شرح است:   ۶۳۶ این  مورد تجاوزات مرزی، حفر ۵۰ حلقه چاه نفت غیرمجاز در نوار مرزی، حمایت از گروههای خرابکار، حمایت از کودتای نوژه، اعزام خرابکار به ایران و انفجار در مراکز جمعیتی و اقتصادی، تکرار ادعاهای امارات درباره جزایر […]