زندانی شدن دو زن فرانسوی به ظن تلاش برای انجام حمله تروریستی

یک منبع قضایی فرانسه از زندانی شدن دو زن جوان به ظن تلاش برای انجام حمله تروریستی در خاک فرانسه خبر داد.