شمارش معکوس عملیات آزاد سازی موصل آغاز شد/ موصل آخرین پایگاه داعش است

نیروهای عراقی درحال آماده شدن برای اجرای عملیات آزاد سازی موصل هستند.۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر