چورکین: واشینگتن گروه های تروریستی در سوریه را مسلح کرده است