روسیه: آمریکا بسیاری از گروه‌های تروریستی را در سوریه مسلح کرد