کاهش هزینه‌های جاری با واگذاری شهروند و شهر آفتاب

شهردار تهران واگذاری مجموعه‌های شهروند و شهر آفتاب را اقدامی اقتصادی و منطقی دانست و گفت: از اعضای شورای اسلامی شهر تشکر می‌کنم که گام بزرگی را برای کوچک‌سازی و ارائه خدمات بهتر برای شهر تهران برداشتند.