آل‌سعود با حرکت کشورهای منطقه خلیج فارس را سپر بلای خود کرده است