سامانتا پاور: اقدامات روسیه در سوریه مبارزه با تروریسم نیست!

نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد اقدامات روسیه در سوریه مبارزه با تروریسم نیست.۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر