سامانتا پاور: اقدامات روسیه در سوریه مبارزه با تروریسم نیست!