اتهامات بی اساس انگلیس علیه سوریه و روسیه در شورای امنیت

«ماتیو رایکروفت» نماینده انگلیس در سازمان ملل در سخنانی به طرح اتهاماتی بی اساس علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه و همچنین روسیه پرداخت.