قهوه خانه حاج علی درویش، کوچکترین قهوه خانه دنیا ثبت ملی شد

قهوه‌خانه حاج علی درویش در بازار تهران جزو میراث ملی کشورمان ثبت شده است. در این گزارش بخوانید.