مخالفت بارسا و رئال با تغییر شکل کوپادل‌ری

دو تیم بارسلونا و رئال مادرید و همچنین چند تیم بزرگ اسپانیا، با تغییرشکل مسابقات کوپا دل ری اسپانیا مخالفت کردند.