چورکین: غیر نظامیان، سپر انسانی تروریست‌ها

نمایندۀ روسیه در سازمان ملل گفت گروه‌های تروریستی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر حلب در شمال سوریه را به گروگان گرفته‌اند.