سوئیسی‌ها به افزایش اختیارات سرویس اطلاعاتی این کشور رأی دادند

مردم سوئیس به طرحی رأی مثبت دادند که به سرویس اطلاعاتی این کشور اجازه می‌دهد فعالیت‌های اینترنتی و تلفنی شهروندان را جهت مقابله با تهدیدها رصد کند.