ورود کمیسیون امینت ملی به پرونده FATF

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: موضوع FATF سه شنبه با حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون بررسی خواهد شد.۲۱:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر