ارسال آنلاین مدارک، کالا و بسته ها

هر روز کارهای بیشتری اینترنتی می‌شوند. این‌بار شرکت‌های سنتی حمل‌ونقل معروف کشور از قبیل بادپا، چاپار، کاراپست و … هم از این موج فراگیر استقبال کرده است.