اگر هنوز واکسن آنفلوآنزا نزده‌اید، سریع اقدام کنید