بشار جعفری: پیام نشست امروز ادامه حمایت از تروریست ها بود

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت نشست امروز حاوی پیامی برای حمایت از گروه های تروریستی در سوریه از سوی درخواست دهندگان این نشست است.