اتصال ۱۶ دانشگاه به شبکه علمی کشور

معاون وزیر علوم تحقیقات وفناوری گفت: تاکنون ۱۶ دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل شده اند.۲۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر