پیام تسلیت رئیس سازمان میراث فرهنگی در پی فوت سرباز یگان حفاظت