تماشا کنید: وقتی آیفون ۷ به مدت ۵ دقیقه در نیتروژن مایع یعنی در دمای ۱۹۶- درجه قرار می گیرد