ترکیب اصلی فیورنتینا- میلان

در حساس ترین دیدار این هفته سری A، از دقایقی دیگر میلان میهمان فیورنتیناست.