اوزیل: من شکوردان مصطفی را به آرسنال آوردم

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی آرسنال اعتراف کرد که تمام تلاش خود را برای پیوستن شکوردان مصطفی، مدافع آلمانی و سابق والنسیا به آرسنال کرده است.