این دو نفر را بشناس/ اگر داستان این دو را بخوانی، عذرخواهی می‌کنی