تیراندازی در سومین شهر بزرگ سوئد/ پلیس به دنبال مهاجم فراری

رسانه‌های سوئدی روز یکشنبه از تیراندازی در شهر مالمو و فرار مهاجم خبر دادند.