حزب الله لبنان ترور نویسنده اردنی را محکوم کرد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ترور «ناهض حتر» نویسنده اردنی را محکوم و مجازات عاملان آن توسط دولت اردن را خواستار شد.