رأی مثبت سوئیسی‌ها به افزایش اختیارات سرویس اطلاعاتی

مردم سوئیس به طرحی رأی دادند که به سرویس اطلاعاتی این کشور امکان رصد فعالیت‌های اینترنتی و تلفنی شهروندان را جهت مقابله با تهدیدها می دهد.