رونمایی از «موسوعه ۲۰ جلدی»؛ رویدادی بسیار مهم در عرصه تقریب مذاهب اسلامی