پیانیچ: هرجا آلگری بخواهد بازی می کنم

میرالیم پیانیچ، هافبک خلاق و جوان یوونتوس تاکید کرد که آماده است در هر پستی ماکسی آلگری بخوهد بازی کند.