روزیاتو: با بی رحم ترین مرد جهان آشنا شوید؛ قاتلی که ۳۰۰۰ نفر را به قتل رسانده

«پابلو اسکوبار» بی شک یکی از بزرگترین و مخوف ترین افراد در دنیای قاچاق مواد مخدر محسوب می شده است، فردی که در این عرصه به نوعی بدل به یک افسانه گشته. اما موفقیت های اسکوبار به تنهایی شکل نگرفته اند و در تجارت او مهره های کلیدی دیگری نیز نقش داشته اند. یکی از […]