کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان

منابع طالبان اعلام کردند نیروهای امنیتی افغانستان یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان و دست کم ۱۰ عضو دیگر طالبان را کشته اند.